ENKM Objekty Pamětní desky Světové dědictví UNESCO

Světové dědictví UNESCO

Sněmovní náměstí 1/2, umístěna na Arcibiskupský zámek

Datum odhalení

11. 6. 1999

Text

ZAHRADY A ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI
BYLY V ROCE 1998 ZAPSÁNY NA SEZNAM
SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO.
TÍM BYL POTVRZEN SVĚTOVÝ VÝZNAM
A JEDINEČNOST TOHOTO SOUBORU
SPOJUJÍCÍHO UMĚLECKY KOMPONOVANÉ
ZAHRADY S BAROKNÍ ARCHITEKTUROU.
PODLE ÚMLUVY O OCHRANĚ SVĚTOVÉHO
KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ
JSOU CHRÁNĚNY V ZÁJMU CELÉHO LIDSTVA.

Komentář

Pamětní desky jsou instalovány při vstupu do Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Byly pořízeny Městem Kroměříž a Okresním úřadem v Kroměříži při příležitosti oslav zápisu zámku a zahrad na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 1998. Slavnostní odhalení provedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner spolu se senátorkou a členkou výkonného výboru UNESCO za Českou republiku MUDr. Jaroslavou Moserovou.
, zdroj: Patka 11. 1. 2016
zdroj: Patka 11. 1. 2016

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno-Kroměříž. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007.