ENKM Objekty Pamětní desky Švabinský Max

Švabinský Max

Pamětní deska osobnosti: Max Švabinský

Jánská 15/11, umístěna na Měšťanský dům - Jánská ul.

Autor

Šejnost Josef

Datum odhalení

17. 9. 1933

Text

MAX
ŠVABINSKÝ
MALÍŘ
NARODIL SE 17. IX.
1873 V TOMTO DOMĚ

Komentář

Na zhotovení pamětní desky malíři a grafikovi, čestnému občanu města Kroměříže Maxi Švabinskému (1873–1962) byla uspořádána sbírka mezi občany, přispěla i městská rada, hudební a pěvecký spolek Moravan, část nákladů uhradil Klub přátel umění v Kroměříži – hlavní pořadatel celé slavnostní akce věnované oslavě Švabinského šedesátých narozenin. Autorem desky byl pražský sochař a medailér Josef Šejnost. Deska byla odlita z bronzu v brněnské dílně Franty Anýže. Odhalení se zúčastnil Max Švabinský s manželkou Annou a řada osobností politického a společenského života.

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007
, zdroj: Patka 7. 11. 2015
zdroj: Patka 7. 11. 2015