ENKM Objekty Pamětní desky Švabinský Max

Švabinský Max

Pamětní deska osobnosti: Max Švabinský

Tovačovského 318/18, umístěna na Františkánský klášter - octárna

Datum odhalení

29. 6. 1963

Text

Zde bydlel a prožil své mládí
národní umělec
MAX ŠVABINSKÝ
Věnují občané Octárny

Komentář

Desku pořídili tehdejší obyvatelé Octárny a pečovat o ni měli žáci Základní devítileté školy v Tovačovského ulici. Při slavnostním odhalení, kterého se zúčastnila i umělcova nevlastní dcera Zuzana, promluvil mj. spisovatel Jindřich Spáčil.

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007
, zdroj: Patka 12. 11. 2015
zdroj: Patka 12. 11. 2015