ENKM Objekty Pamětní desky Pamětní deska k stému výročí Nadsklepí

Pamětní deska k stému výročí Nadsklepí

Milíčovo náměstí 488, umístěna na Nadsklepí

Autor

Vladimír Karel Beck

Rok odhalení

1968

Text

KROMĚŘÍŽSKÉ NADSKLEPÍ, JEHOŽ POČÁTKY
SAHAJÍ K ROKU 1868, BYLO TÉMĚŘ PO CELÉ STO-
LETÍ SVĚDKEM RADOSTNÝCH I SMUTNÝCH CHVIL
NAŠEHO MĚSTA. CELÉ GENERACE DIVADELNÍCH
OCHOTNÍKŮ STŘÍDALY SE NA JEVIŠTI NADSKLEPÍ
S VYNIKAJÍCÍMI JMÉNY ČESKÝCH HERCŮ, SPI-
SOVATELŮ I POLITIKŮ, ZDMI TÉTO BUDOVY ŠLA
V UPLYNULÉM STOLETÍ VZRUŠUJÍCÍ HISTORIE
NÁRODNÍHO I MĚSTSKÉHO ŽIVOTA. ANTONÍN
DVOŘÁK DIRIGOVAL TU SVÁ DÍLA, ODSUD VYKRO-
ČILO DO SVĚTA PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH
UČITELŮ, V ROCE 1918 UVÍTALI TU KROMĚŘÍŽANÉ
SAMOSTATNÝ STÁT A STEJNĚ TAK V ROCE 1945
OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY.

K STÉMU VÝROČÍ VZNIKU NADSKLEPÍ
V PADESÁTÉM ROCE TRVÁNÍ REPUBLIKY
POŘÍDIL MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR

Komentář

Text pamětní desky, zhotovené Františkem Motalem podle výtvarného návrhu Vladimíra Becka, sepsal spisovatel Jindřich Spáčil.

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007
, zdroj: Patka 29. 3. 2016
zdroj: Patka 29. 3. 2016