ENKM Objekty Pamětní desky Smolka Frantiszek Jan

Smolka Frantiszek Jan

Ztracená 61/20, umístěna na Nájemní dům s obchody

Datum odhalení

28. 6. 1948

Text

V ROCE 1848 – 49 BYDLEL V DOMĚ,
KTERÝ STÁVAL NA TOMTO MÍSTĚ,
VÝZNAČNÝ POLSKÝ POLITIK
JUDr. FRANCISZEK SMOLKA
1810 1899
VEDOUCÍ ČINITEL
POLSKÉHO REVOLUČNÍHO HNUTÍ V ROCE 1848,
OD 22. 11. 1848
PŘEDSEDA KROMĚŘÍŽSKÉHO SNĚMU

Komentář

Politik a právník František Smolka (1810–1899) bydlel v době konání říšského sněmu ve Vodní ulici, v domě měšťana Arnošta Příhody.
Odhalení pamětní desky dne 28. 6. 1948 se zúčastnil mj. tiskový atašé polského velvyslanectví Mayen Szadziewicz, projev přednesl spisovatel Jindřich Spáčil.


Jedná se o rohový dům - pamětní deska je umístěna ze strany Vodní ulice a je poměrně vysoko.

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Kroměříž-Brno. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži. 2007.