ENKM Objekty Pamětní desky Slaměník František

Slaměník František

Pamětní deska osobnosti: František Slaměník

Riegrovo náměstí 160/13, umístěna na Dům zvaný řetězový

Autor

Sylvestr Harna

Rok odhalení

1947

Text

V TOMTO DOMĚ BYDLEL OD ROKU 1863
FRANTIŠEK SLAMĚNÍK
ORGANISÁTOR MORAVSKÉHO UČITELSTVA
A PEDAGOGICKÝ SPISOVATEL

Komentář

Pamětní deska Františku Slaměníkovi (1845–1919) byla odhalena na podzim roku 1947 na popud pedagogů kroměřížského okresu. Autorem desky byl majitel sochařského závodu v Kroměříži Sylvestr Harna.
, zdroj: Patka 5. 3. 2010
zdroj: Patka 5. 3. 2010

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno-Kroměříž. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007.