ENKM Objekty Pamětní desky Rypka Jan

Rypka Jan

Pamětní deska osobnosti: Jan Rypka

Vodní 59/17

Autor

Jan Rypka

Datum odhalení

30. 9. 1975

Text

V TOMTO DOMĚ SE NARODIL
28. V. 1886
AKADEMIK
dr. JAN RYPKA
PROF. KARLOVY UNIVERSITY
ORIENTALISTA
SVĚTOVÉ POVĚSTI
1886 – 1968

Rypkův dům (Spáčilova tabulka není dochována)
Z rozděleného původního šenkovního stavení ve Vodní ulici vznikl v r. 1677 tento dům, odedávna řemeslnický. V roce 1818 jej koupil Cyril Rypka a jeho perníkářsko-voskařský rod jej držel až do r. 1919. 28. května 1886 se zde narodil akademik PhDr. Jan Rypka, profesor orientálních jazyků na Karlově universitě v Praze, nositel Řádu republiky, laureát státní ceny, čestný doktor university ve Varšavě, Paříži, v Teheránu. Jeho oborem byla zvláště turečtina a novoperština. Zabýval se klasickou poezií těchto národů, předně po stránce literárně dějepisné, a tak se stal učencem světového jména. Vynikající je jeho překlad eposu perského básníka Nizámího z 12. století, dále pak Dějiny perské a tádžické literatury, které byly přeloženy do ruštiny a polštiny. Dr. Jan Rypka zemřel v r. 1968.

Komentář

Při slavnostním odhalení pamětní desky, kterého se zúčastnila také manželka Marie Rypková, promluvil Rypkův žák, orientalista, spisovatel a překladatel JUDr. PhDr. Jiří Bečka, CSc.
, zdroj: Patka 18. 11. 2015
zdroj: Patka 18. 11. 2015

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno-Kroměříž.  Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži. 2007.