ENKM Objekty Pamětní desky Rieger František Ladislav

Rieger František Ladislav

Riegrovo náměstí 160/13

Autor

Jan Antonín Beck

Datum odhalení

8. 9. 1911

Text

Dr. F. L. RIEGER 1818 1903
BYDLEL V DOBĚ SNĚMU
(1848 – 1849) VE VEDLEJŠÍM DOMĚ

Komentář

Slavnostní odhalení desky právníka, politika, poslance říšského sněmu v Kroměříži F. L. Riegra uspořádala Hospodářská jednota záhlinicko-kvasická během konání Hospodářské výstavy v Kroměříži (3. – 10. 9. 1911), při příležitosti padesátého výročí svého založení. Jako čestný host se odhalení zúčastnila Riegrova dcera Libuše Bráfová s manželem. V domě, ve kterém Rieger v době konání sněmu bydlel u svého přítele ze studií dr. Jana Lachnitta, později sídlil Ústav sociálních služeb. Dům byl zbourán a na tomto místě byla řadu let proluka. Text desky byl proto upraven a deska osazena na vedlejším domě.
, zdroj: Patka 18. 11. 2015
zdroj: Patka 18. 11. 2015

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno-Kroměříž. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007.