ENKM Objekty Pamětní desky Procházka Antonín

Procházka Antonín

Pamětní deska osobnosti: Antonín Procházka

Velké náměstí 44/33, umístěna na Měšťanský dům - Velké nám.

Datum odhalení

5. 3. 2001

Text

V TOMTO DOMĚ ŽIL
ANTONÍN PROCHÁZKA
SKLADATEL, DIRIGENT

5. 3. 1901 2. 7. 1981

Komentář

Při příležitosti odhalení pamětní desky se konal v sále Starého pivovaru vzpomínkový večer, dne 4. března 2001 byla v kostele Bl. Panny Marie provedena Procházkova Mše F dur.
, zdroj: Patka 24. 4. 2009
zdroj: Patka 24. 4. 2009

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno-Kroměříž. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži. 2007.