ENKM Objekty Pamětní desky Přednáška T. G. Masaryka

Přednáška T. G. Masaryka

1. máje 221, umístěna na Střední pedagogická škola a Vyšší odborná škola

Komentář

Pamětní deska umístěna v aule pedagogické školy připomíná místo, kde dne 15. a 16. dubna 1905 proslovil svou přednášku „Problém malého národa“ T. G. Masaryk.
V roce 1905 byla časopisecky přednáška poprvé otisknuta v kroměřížském měsíčníku "Tyrš revue sokolská" a knižní vydání vydali kroměřížští bibliofilové v úpravě Karla Svolinského, tiskem Karla Kryla v r. 1937.
, zdroj: Patka 13. 5. 2016
zdroj: Patka 13. 5. 2016

Zdroje

Seznam uměleckých realizací z let 1948–1989 v Kroměříži. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-02-23]. Dostupné z: cs.wikipedia.org