ENKM Objekty Pamětní desky Pinkas Adolf Maria

Pinkas Adolf Maria

Velké náměstí 22/5, umístěna na Měšťanský dům - Velké nám.

Rok odhalení

1948

Text

V DOBĚ ÚSTAVODÁRNÉHO SNĚMU
1848 – 49
BYDLEL V TOMTO DOMĚ VÝZNAČNÝ,
ČESKÝ POLITIK POSLANEC
Dr. A. M. PINKAS
1800 1865
SE SVÝM SYNEM SOBĚSLAVEM
1827 1901
ČESKÝM MALÍŘEM, PĚSTITELEM
STYKŮ ČESKO-FRANCOUZSKÝCH

Komentář

Pamětná deska byla umístěna na domě Anny Wolfové, kde Adolf Maria Pinkas bydlel jako poslanec říšského sněmu v roce 1848/1949 se svým synem, malířem Soběslavem Pinkasem. Ten zde tvořil pro Havlíčkův satirický časopis Šotek karikatury význačných účastníků sněmu.
, zdroj: Patka 11. 11. 2015
zdroj: Patka 11. 11. 2015

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno-Kroměříž. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži. 2007.