ENKM Objekty Pamětní desky Peřinka František Václav

Peřinka František Václav

Pamětní deska osobnosti: František Vácslav Peřinka

Kovářská 20/2, umístěna na Měšťanský dům u radnice

Autor

Vladimír Karel Beck

Datum odhalení

13. 9. 1959

Text

V TOMTO DOMĚ ŽIL
A PSAL DĚJINY MĚSTA KROMĚŘÍŽE
V LETECH 1939 – 1949
FRANTIŠEK VÁCSLAV PEŘINKA
DĚJEPISEC A ČESTNÝ OBČAN MĚSTA
ZEMŘEL ZDE 14. ZÁŘÍ 1949

NA PAMÁTKU MNV V KROMĚŘÍŽI MCMLIX

Komentář

Deska byla pořízena při příležitosti desátého výročí úmrtí historiografa, archiváře, vlastivědného pracovníka Františka Vácslava Peřinky (1878–1949). Při slavnostním odhalení promluvil spisovatel Jindřich Spáčil.
, zdroj: Patka 12. 3. 2015
zdroj: Patka 12. 3. 2015

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži. 2007.