ENKM Objekty Pamětní desky Obětem okupace z řad učitelstva

Obětem okupace z řad učitelstva

Tovačovského 431/11

Komentář

Antonín Jahoda ? ? Mauthausen
Bedřich Jařabáč 20. 2. 1905 5. 5. 1945 Kroměříž, granát
Zdeněk Smejkal 24. 10. 1919 1945 Mauthausen
František Waisser 1897 26. 2. 1942 Osvětim
Jan Zahradníček 19. 3. 1902 15. 1. 1942 Osvětim, kenotaf 21/028
Stanislav Zavřel 10. 7. 1910 1945 Pankrác, kenotaf 21/211
, zdroj: Patka 18. 11. 2015
zdroj: Patka 18. 11. 2015