ENKM Objekty Pamětní desky Obětem komunistického režimu

Obětem komunistického režimu

Husovo náměstí 535/21

Datum odhalení

16. 11. 1993

Text

"NA PAMĚŤ VŠECH, KTEŘÍ
TRPĚLI V KOMUNISTICKÉM REŽIMU
PRO VĚC SVOBODY A DEMOKRACIE"

KROMĚŘÍŽ LISTOPAD 1993

Komentář

Pamětní desku nechal zhotovit Okresní úřad v Kroměříži ve spolupráci s městskými a obecními úřady a Konfederací politických vězňů. Odhalení se zúčastnil ředitel odboru vnitřní politiky Kanceláře prezidenta České republiky Ivan Medek, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský mons. Jan Graubner, ministr vnitra České republiky Jan Ruml a místopředseda Ústřední rady Konfederace politických vězňů Richard Doležel.
, zdroj: Patka 17. 6. 2015
zdroj: Patka 17. 6. 2015

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži. 2007