ENKM Objekty Pamětní desky Obětem holokaustu (na místě synangogy)

Obětem holokaustu (na místě synangogy)

Tovačovského

Autor

Zoubek Olbram

Datum odhalení

5. 10. 1994

Text

K UCTĚNÍ NEDALEKO
PAMÁTKY TOHOTO MÍSTA
TŘÍ SET STÁLA
ŽIDOVSKÝCH SPOLUOBČANŮ, SYNAGOGA
OBĚTÍ ZNIČENÁ
NACISTICKÉHO DYNAMITEM
HOLOCAUSTU 5. LISTOPADU
1942

Komentář

Na místě bývalé židovské synagogy, vedle dnešního Domu kultury, je instalován památník, jehož autorem je sochař Olbram Zoubek. Představuje Lotovu ženu s bronzovou deskou ve tvaru tóry. Slavnostního odhalení památníku dne 5. 10. 1994 se mj. zúčastnil velvyslanec státu Izrael Moshe Yegar, projev přednesli vrchní rabín Karol Sidon a zástupce kroměřížské židovské obce František Färber.
, zdroj: Patka 19. 3. 2015
zdroj: Patka 19. 3. 2015

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno-Kroměříž.  Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži. 2007.