ENKM Objekty Pamětní desky Nezapomeneme

Nezapomeneme

Velké náměstí 115, umístěna na Radnice

Rok odhalení

1970

Text

1939 – 1945
ZEMŘELI - ABYCHOM ŽILI
ADAMÍK MIROSLAV • dr. ASTEL JOACHYM • ASTELOVÁ FRIMA • ASTEL JONATH • ASTEL ŠMARJAHU • BARETL ALOIS • BÁRTA ALOIS • BAUMGARTENOVÁ OLGA • BAUMGARTENOVÁ ALOISIE • BAUMGARTENOVÁ-SOLBENOVÁ JOSEFA • dr. BEER ALFRÉD • BEER ARTUR • BEER LUDVÍK • BEER OTTO • BEEROVÁ HERTA • BERAN JAR. • BERMANN ALFRÉD • BERMANNOVÁ TEREZA • BERMANNOVÁ MARIE • BARNBAUM OTTO • BIRNBAUM PETR • BIRNBAUMOVÁ ANNA • BIRNBAUMOVÁ PAVLA • BRAND EMIL • BRANDOVÁ JINDŘIŠKA • BRANDOVÁ LYDIE • BRANDOVÁ RITA • BRAUCHBAR IGNÁC • BRAUCHBAR RICHARD • BRAUCHBAR VILÉM • BRAUCHBAROVÁ BERTA • BRAUN JAROSLAV • BRÁZDA BOHUMIL • dr. BRIEF TEODOR • BRIEFOVÁ BEDŘIŠKA • BRŰLLOVÁ IRMA • BRŰLLOVÁ STELLA • CIGLÍN ALOIS • CRLÍK FRANTIŠEK • ČERNÝ JAROSLAV • ČEVELA JOSEF • DADÁK FRANTIŠEK • DEUTSCHBERGER NATHAN • DEUTSCHBERGEROVÁ FRANTIŠKA • DOHNAL KAREL • DOLEŽEL ALOIS • DONATH JAN • DONATHOVÁ JANA • DŘÍMAL ANTONÍN • dr. DUBOVSKÝ ALEŠ • EGER ARTUR • EGER EMIL • EGER JIŘÍ • EGEROVÁ BABETTA • EHRENFEST EMIL • EHRENFESTOVÁ JINDŘIŠKA • MgPh.EISINGER ARMIN • ENSINGER MAX • ENSINGEROVÁ VAL. • ing. FALL LEO • FÄBER ARTUR • FÄBER MAX • FÄBEROVÁ KLÁRA • FÄBEROVÁ GERTA • FÄBEROVÁ VALERIE • FÄBER BEDŘICH • FIALA JOSEF • FIALA OTAKAR • FISCHER ERVIN • FISCHER BEDŘICH • FISCHEROVA ANNA • FISCHEROVA RITA • FISCHER JAN • FISCHEROVÁ FRÍDA • FISCHL BEDŘICH • FISCHLOVÁ GISELA • FISCHLOVÁ ADELA • FISCHL ERICH • FRANCEK JOSEF • FREUND LEO • FREUNDOVÁ EDITA • FREUND PAVEL • Ing. arch. FREUND ERICH • FREUND ARNOŠT • dr. FREUND HANUŠ • FREUNDOVÁ ELSA • FREUNDOVÁ HERMÍNA • FREUNDOVÁ KARLA • FREUNDOVÁ TEREZIE • FREUNDOVÁ VĚRA • FREUNDOVÁ TEREZIE • dr. FRIED JULIUS • FRIED OTTO • FRIED ROBERT • FRIEDOVÁ LAURA • FRIEDOVÁ GRETA • FUSCH JINDŘICH • FUSCHOVÁ PAVLA • JUC. FUSCH KAREL • GAJDOŠÍK JAN • dr.GLASER OTTO • GLASER VIKTOR • GOLDBERGER ARNOLD • GOLDBERGER KAREL • GOLDBERGEROVÁ MALVÍNA • GREGOR FRANTIŠEK • GRIMMOVÁ JOSEFA • GRŰNHUT JOSEF • GRŰNHUTOVÁ EUGENIE • HAGEN ZDENĚK • HAUSMANN TOMÁŠ • HAUSMANNOVÁ ANNA • HAUSMANNOVÁ ILSA • HAYEK THEODOR • HEBKÝ JOSEF • HERBATSCHKOVÁ BERTA • HERZ OTA • HERZOVÁ JOSEFA • HERZOVÁ ANNA • HERZOVÁ OLGA • HERZOGOVÁ LYD. • HERZOGOVÁ KAMILA • HLAĎO JAN • HOCHBERG JINDŘ. • HOCHBERGOVÁ ELSA • HOCHBERG LEOPOLD • HOCHBERGOVÁ HELENA • HOCHBERGOVÁ CHAJE • HOCHNER KAREL • HOCHNER OTTO • HOFFMANN JAN • HOFFANNOVÁ JOSEFA • dr. HOFFMANN OTTO • HOFFMANNOVÁ STELLA • HOFFMANNOVÁ GERTRUDA • HOLÍK JAN • HOLLÄNDER LEO • HOLLÄNDER OTAKAR • HOLLÄNDEROVÁ OLGA • HOMOLA JOSEF • HOVĚZÁK FRANTIŠEK • dr. HRADEC VÁVLAV • HUSÁREK EDUARD • HŰTTER KAREL • CHLUMSKÝ KAREL • JARABÁČ BEDŘICH • JÍROVSKÝ JIŘÍ • JINDŘICH JOSEF • JOKLOVÁ JOSEFA • KLEINOVÁ JINDŘIŠKA • KOČAŘ OLDŘICH • KOHNOVÁ ELSA • KOLESA SERAFÍN • KOZŮBEK FRANTIŠEK • KREJČÍ VOJTĚCH • KRCHŇÁK JOSEF • dr. KROUTIL LADISLAV • KŘÍŽ JOSEF • KUBIŠ ANTONÍN • ing.KULP VOJTĚCH • KUNCEK BOHUMÍR • KURZ VLADIMÍR • LAMP BERTHOLD • LAMPL JIŘÍ • LAMPL ROBERT • LAMPL VIKTOR • LAMPLOVÁ ILKA • LAMPL PAVEL • dr. LŐFF ALFRED • LŐFF BEDŘICH • LŐFF HEŘMAN • LŐFFOVÁ ARNOŠTKA • LŐFFOVÁ IRENA • LŐFFOVÁ GRÉTA • LŐFFOVÁ REGINA • LŐFF MOŘIC • LŐWENTHAL PAVEL • LŐWENTHAL VIKTOR • LŐWENTHALOVÁ ALŽBĚTA • LŐWENTHALOVÁ MATYLDA • MACEK EMIL • ing. MANDL HUGO • MANDLOVÁ IDA • MASNÝ JOSEF • MEDEK VILÉM • MELICHÁREK KAREL • MĚRKA CYRIL • MLČÁK JOSEF • MOLÁK VÁCLAV • MOLTAŠ LAD. • MONORI KATEŘINA • MOSLER LEO • MOSLEROVÁ ELIŠKA • MOSLER-ZIRKUSOVÁ RUTH • MOSTÝN BOHUMIL • MUSIL KAREL • NISTLER NORBERT • OBADAL JOS. • OŘECHOVSKÝ FRAN. • POLÁŠEK JAN • PAVLÍČEK FRAN. • PELIKÁN FRAN. • PLÁŇAVA BARTOMĚJ • PLUHAŘ EMIL • Dr. PRESSER FELIX • PRESSER PETR • PRESSER TOMAŠ • PRESSEROVÁ BEDŘIŠKA • PRESSEROVÁ KATEŘINA • PROCHÁZKA FRANTISEK • PŮČEK JAROSLAV •RAIT ANTONÍN • REICK MAXMILIAN • REICKOVÁ CECILIE • REICH ARTUR • REICHOVÁ MARIE • ROSENBAUMOVÁ VĚRA • ROSENZWEIGOVÁ VALERIE • ROSENZWEIGOVÁ IVONA • ROZSYPAL ANTONÍN • RUDÝ KAZIMÍR • RŮŽIČKA KVĚTOSLAV • SAHÁNEK BOHUMIL • SCHELOVÁ HINDE • ing. SCHICK OTAKAR • SCHENK JINDŘICH • SCHENKOVÁ PAVLA. • SCHMITZ ZIKMUND • SCHMITZOVÁ TEREZIE • SEDLÁČEK VÁCLAV • SEKERA JAR. • SINAIBERGROVÁ JULIE • SKŘIČKA ANTONÍN • SMEJKAL ZDENEK • SMÉKAL FR. • SPITZEROVÁ FELICITAS • SPITZEROVÁ RUTH • STIASSNÁ CECILIE • STIASSNÁ MARTA • STIASSNÁ HILDA • STAVINOHA FRANTIŠEK • STŘIHAVKA JOSEF • SVOBODA MIROSLAV • ŠAMÁNEK OTA • ŠEBELA ALOIS • ŠENKYŘÍK OLDŘICH • ŠIŠKA FR. • ŠVAGERA JOS. • TABAK ALBIN • TABAK CHAJIM • TABAK JOACHIM • TABAKOVÁ MARIE • TURADT ALFRED • ÚLEHLA ARNOŠT • VANČURA FR. • VAŠUT JOSEF • VAVRUŠA JOSEF • VRBAS KAREL • WAISSER FRANTIŠEK • WEICHSELBAUMOVÁ BERTA • WEICHSELBAUM VILÉM • WEINBERGER ALEXANDR • WEINBERGEROVÁ RŮŽENA • WEINBERGEROVÁ JANA • WINDSOROVÁ-STRÁNSKÁ EMILIE • ZAHRADNÍČEK JAN • ZÁMOSTNÝ ZDENĚK • ZÁMOSTNÁ MARIE • ZAPLETAL ALOIS • ing. ZAPLETAL JOSEF • ZELINKA BEDŘICH • ZIRKUS LEV • ZIRKUSOVÁ RUDOLFINA • ZLÁMAL MILOSLAV • ZLATUŠKA LADISLAV • ZMEK JOSEF • ZWILLINGER HYNEK • ŽITNÝ ANTONÍN


NEZAPOMENEME!
VDĚČNÍ ODBOJÁŘI A OBČANÉ MĚSTA KROMĚŘÍŽE 1970

Komentář

Na dvou zasklených a zarámovaných deskách umístěných ve vestibulu budovy radnice jsou uvedena jména 279 padlých nebo popravených Kroměřížanů – obětí druhé světové války.
, zdroj: Patka 30. 11. 2015
zdroj: Patka 30. 11. 2015