ENKM Objekty Pamětní desky Nábělek František

Nábělek František

Pamětní deska osobnosti: František Nábělek

Havlíčkova 664/27

Autor

Umělecko-průmyslová škola v Kremnici

Datum odhalení

22. 9. 1972

Text

V TOMTO DOMĚ ŽIL,
PRACOVAL A ZEMŘEL
ASTRONOM, FYZIK
A PEDAGOG
Dr. FRANTIŠEK
NÁBĚLEK
1852 – 1915

Komentář

Odhalení pamětní desky iniciovalo Okresní muzeum v Kroměříži v rámci vzpomínkových oslav k 90. výročí založení kroměřížského gymnázia. Desku odhalil syn Františka Nábělka, dr. Ludvík Nábělek. V pravém horním rohu je umístěn plastický portrétní reliéf.
, zdroj: Patka 10. 11. 2015
zdroj: Patka 10. 11. 2015

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007