ENKM Objekty Pamětní desky Lorenc František Mirovít

Lorenc František Mirovít

Milíčovo náměstí 489/8

Autor

Vladimír Karel Beck

Datum odhalení

15. 11. 1963

Text

V TÉTO BUDOVĚ, DŘÍVE PŘÍZEMNÍ,
BÝVALA OD ROKU 1789
ČESKÁ JEDNOTŘÍDNÍ ŠKOLA, JEDINÁ V KROMĚŘÍŽI,
NA NÍŽ V LETECH 1836 – 1863 PŮSOBIL
POKROKOVÝ VLASTENEC
FRANTIŠEK MIROVÍT LORENC,
ORGANIZÁTOR UČITELSTVA
A BUDITEL NÁRODNÍHO ŽIVOTA NA KROMĚŘÍŽSKU

ZDE ZEMŘEL 2. KVĚTNA 1863

/OKRESNÍ ODBOROVÁ RADA V KROMĚŘÍŽI/

Komentář

Učitel a národní buditel František Mirovít Lorenc (1800–1863) získal po studiích v Olomouci v roce 1836 učitelské místo v Kroměříži, v předměstské triviální škole na Koňském trhu za Kovářskou branou. Účastnil se procesu národního obrození na Moravě, v roce 1848 se aktivně stýkal s poslanci říšského sněmu, prosazoval ve výuce český jazyk. Lorencův pohřeb v roce 1863 se stal manifestací národně smýšlejícího lidu. Na kroměřížském hřbitově mu byl zřízen čestný hrob na základě podnětu spisovatele Jindřicha Spáčila, který v roce 1963 zorganizoval převoz Lorencových pozůstatků ze starého hřbitova na Kotojedské ulici.
Pamětní deska byla instalována na domě, kterému se říkalo Na staré škole. Od roku 1789 do roku 1868 šlo o jedinou českou školu v Kroměříži.

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007
, zdroj: Patka 11. 11. 2015
zdroj: Patka 11. 11. 2015