ENKM Objekty Pamětní desky Lontanův dům - Velké nám.

Lontanův dům - Velké nám.

Velké náměstí 42/29, umístěna na Lontanův dům - Velké nám.

Autor

Vladimír Karel Beck

Datum odhalení

9. 10. 1898

Text

V DOBĚ ÚSTAVODÁRNÉHO SNĚMU 1848-49
BYDLEL V TOMTO DOMĚ
FRANTIŠEK PALACKÝ HISTORIOGRAF KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
SVOJI K SVÉMU A VŽDY DLE PRAVDY

Komentář

Zhotovení desky politika, historika, archiváře, poslance říšského sněmu ve Vídni a v Kroměříži v letech 1848/1849 Františka Palackého (1798–1876) bylo zadáno na obecní náklady kamenické dílně J. Somra. Slavnostně byla odhalena v době konání oslav stého výročí Palackého narození a padesátého výročí kroměřížského sněmu. V roce 1958 se deska při generální opravě domu ztratila. V roce 1968 dal Okresní stavební podnik zhotovit desku novou, s dovětkem OBNOVIL OKRESNÍ STAVEBNÍ PODNIK 1968. Výtvarné řešení navrhl kroměřížský malíř a pedagog Vladimír Beck, desku vytesal kameník František Motal. Podruhé byla osazena v roce 1969.
, zdroj: Patka 16. 9. 2015
zdroj: Patka 16. 9. 2015