ENKM Objekty Pamětní desky Lontanův dům - Velké nám.

Lontanův dům - Velké nám.

Velké náměstí 42/29, umístěna na Lontanův dům - Velké nám.

Autor

Vladimír Karel Beck

Datum odhalení

9. 10. 1898

Text

V DOBĚ ÚSTAVODÁRNÉHO SNĚMU 1848-49
BYDLEL V TOMTO DOMĚ
FRANTIŠEK PALACKÝ HISTORIOGRAF KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
SVOJI K SVÉMU A VŽDY DLE PRAVDY

Událost

Dům s bytem Františka Palackého tzv. Lontanův dům, Spáčilova tabulka není dochována jehož renesanční jádro s podloubím bylo po zkáze města v roce 1643 barokově přestavěno. Uvnitř je prostorný mázhaus klenutý valenou lunetovou klenbou, v přízemí obytné části je pěkný štukový strop. V mázhausu je zazděn zajímavý znak biskupa Ditrichštejna, na jehož rubní straně byl při renovaci domu objeven náhrobní portrét Kryštofa Lubětínského, pravděpodobně kněze. V domě bydleli biskupští úředníci, v roce 1612 se tu připomíná kardinálův colmistr, později písař manského práva Jiří Garský z Gars, pak městský syndik Jan Adam Lontano. V roce 1848, v době říšského sněmu, bydlel zde u městského syndika Jelínka historiograf Království českého František Palacký, jemuž tu byla zasazena pamětní deska v roce 1898. Po opravě domu v roce 1968 byla pořízena deska nová. Zajímavé je nádvoří domu. Dnes je zde hotel Purkmistr. V restauraci je zachovalý renesanční strop. Ve sklepě hotelu je vinotéka.

Komentář

Zhotovení desky politika, historika, archiváře, poslance říšského sněmu ve Vídni a v Kroměříži v letech 1848/1849 Františka Palackého (1798–1876) bylo zadáno na obecní náklady kamenické dílně J. Somra. Slavnostně byla odhalena v době konání oslav stého výročí Palackého narození a padesátého výročí kroměřížského sněmu. V roce 1958 se deska při generální opravě domu ztratila. V roce 1968 dal Okresní stavební podnik zhotovit desku novou, s dovětkem OBNOVIL OKRESNÍ STAVEBNÍ PODNIK 1968. Výtvarné řešení navrhl kroměřížský malíř a pedagog Vladimír Beck, desku vytesal kameník František Motal. Podruhé byla osazena v roce 1969.
, zdroj: Patka 16. 9. 2015
zdroj: Patka 16. 9. 2015

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno-Kroměříž. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži. 2007.