ENKM Objekty Pamětní desky Kryl Karel

Kryl Karel

Kpt. Jaroše 608/11

Autor

Racek Ivan

Datum odhalení

12. 4. 1996

Text

KAREL KRYL
ZPÍVAJÍCÍ BÁSNÍK
NARODIL SE A ŽIL V KROMĚŘÍŽI
1944 – 1957

Komentář

Písničkář, básník a publicista Karel Kryl (1944–1994) se narodil v Kroměříži a žil zde se svými rodiči do roku 1957, kdy se rodina přestěhovala do Nového Jičína.
Pamětní deska s Krylovou portrétní bustou ve stylizované kytaře byla odhalena v den jeho nedožitých 52. narozenin z iniciativy pražského Sdružení přátel Kroměříže. Slavnostního aktu se mj. zúčastnili manželka Karla Kryla Marlen Krylová, bratr Jan Kryl nebo kancléř Karel Schwarzenberg.

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007
, zdroj: Patka 11. 11. 2015
zdroj: Patka 11. 11. 2015

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno-Kroměříž. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži. 2007.