ENKM Objekty Pamětní desky Klub slovanských poslanců

Klub slovanských poslanců

Velké náměstí 50/45, umístěna na Dům U zlatého jelena

Datum odhalení

28. 10. 1947

Text

V ROCE 1848 – 1849
BYL VE VRBÍKOVĚ KAVÁRNĚ
NA TOMTO MÍSTĚ
KLUB SLOVANSKÝCH POSLANCŮ
Z OKEN DOMU ŘEČNILI
PALACKÝ RIEGER BRAUNER

MÁNES TU VYTVOŘIL RIEGROVU PODOBIZNU

Komentář

Deska je osazena na domě, kde byl v roce 1848/1849, během zasedání říšského sněmu, Klub slovanských poslanců. Členy Klubu slovanských poslanců byli např. František Palacký, František Ladislav Rieger, Karel Havlíček Borovský, Josef Kajetán Tyl nebo František Jaroslav Čech. V tomto domě také tvořil malíř Josef Mánes.
, zdroj: Patka 18. 11. 2015
zdroj: Patka 18. 11. 2015

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno-Kroměříž. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži. 2007.