ENKM Objekty Pamětní desky Doležel Alois

Doležel Alois

Pamětní deska osobnosti: Alois Doležel

Místní část Postoupky

Postoupky

Text

Zde prolil svou krev za
bojů za naši svobodu soudr.
Alois Doležel
raněn 5.5.1945 - zemřel 10.5.1945
Padl pro vlast
a dobro nás všech

Míst. org. KSČ Postoupky

Komentář

pohřben na hřbitově v Hradisku hrobové místo 3/078
na pomníku je chybně uvedeno datum úmrtí (zemřel v okresní nemocnici 23. 5. 1945)
, zdroj: Patka 29. 5. 2015
zdroj: Patka 29. 5. 2015