ENKM Objekty Pamětní desky Brauner František Augustin

Brauner František Augustin

Pamětní deska osobnosti: František August Brauner

Velké náměstí 109/55, umístěna na Měšťanský dům - hotel La Fresca

Autor

Neumann Jan

Datum odhalení

28. 6. 1925

Text

J.U.Dr. FRANT. AUG. BRAUNER

Událost

Medailon z holešovského pískovce pořídil tehdejší majitel domu, místní drogista Alois Pospíšil. Odhalení při příležitosti "Kroměřížské výstavy" za účasti ministra školství a národní osvěty Dr. Ivana Markoviče. Slavnostním řečníkem při odhalování desky byl kroměřížský pedagog, spisovatel Antonín Matula, v té době tajemník na ministerstvu školství a osvěty.

Komentář

Kruhová pískovcová deska s reliéfní bustou. Reliéf je dílem kroměřížského rodáka, plaketáře a figuralisty, akad. sochaře Jana Neumanna.
Pamětní deska připomíná pobyt politika a právníka Františka Augustina Braunera (1810–1880) v Kroměříži jako poslance ústavodárného říšského sněmu 1848/1849.
, zdroj: Patka 8. 4. 2015
zdroj: Patka 8. 4. 2015

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno-Kroměříž. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži. 2007.