ENKM Objekty Pamětní desky Borovský Karel Havlíček

Borovský Karel Havlíček

Velké náměstí 108/53, umístěna na Měšťanský dům - hotel Bouček

Datum odhalení

16. 8. 1908

Text

K. HAVLÍČEK
BOROVSKÝ

Komentář

Kruhová pískovcová deska s reliéfní bustou. V roce 1908 chtěli členové kroměřížské tělovýchovné jednoty Sokol osadit desku na dům, v němž Karel Havlíček Borovský (1821–1856) jako poslanec ústavodárného říšského sněmu v roce 1848/1849 bydlel. Tehdejší majitel domu Alfred Michel k tomu nedal souhlas a deska tak musela být umístěna na domě vedlejším.
, zdroj: Patka 8. 4. 2015
zdroj: Patka 8. 4. 2015

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno-Kroměříž. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži. 2007.