ENKM Objekty Pamětní desky Americká pomoc pro Československo

Americká pomoc pro Československo

Havlíčkova 660/69, umístěna na Nemocnice

Rok odhalení

1947

Text

Z RYZE LIDSKÝCH POHNUTEK VYBAVILA TOTO
OČNÍ ODDĚLENÍ
AMERICKÁ POMOC PRO ČESKOSLOVENSKO
AMERICAN RELIEF FOR CZECHOSLOVAKIA

Komentář

Bronzová pamětní deska (39 x 136,5 cm) byla pořízena ve čtyřicátých letech 20. století, kdy došlo k rozšíření kroměřížské nemocnice o nové pavilony. Američtí krajané uspořádali sbírku, z jejíhož výtěžku byla zakoupena moderní lékařská technika.

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007
, zdroj: Patka 19. 11. 2015
zdroj: Patka 19. 11. 2015

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži 2007