ENKM Osobnosti Otto Herz

Otto Herz

Pseudonym(y)

Alfred

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 7. 8. 1907, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 26. 11. 1940 (33 let), Buchenwald

Obor působení

divadlo, kultura

Vzdělání

4 třídy nižší reálky

Zaměstnání

praktikant v obchodě s kůžemi, sedlářskými a obuvnickými potřebami na Velkém nám. v Kroměříži

Bydliště

Vrchlického 10, Kroměříž

Rodina

sestra Gréta Herzová
sestra Anna Herzová
sestra Olga Herzová

Komentář

Otto měl 3 sestry:
Gréta vedla módní salón v ul. Vrchlického č. 10
Anna se starala o účetnictví
Olga se starala o domácnost

Otto byl ve Spolku ochotnického divadla a Nezávislé scény


dále ve Studiu M - spolku pokrokového studenstva Milíč
sblížil se sestrami Elsou a Ernou Hochnerovými ( jedna si před deportací vzala život dobrovolně, druhá zahynula v Birkenau).
Z výtěžku divadelních představení byla podporována místní KSČ
Otto pořádal v Milíči dětské tábory
byl protifašisticky aktivní a 1. 9. 1939 byl zatčen, poté odvezen na Špilberk do Brna a odtransportován do Dachau, a poté do Buchenwaldu, kde dostal tu nejtěžší práci v kamenolomu
dle svědectví si jej vybral jeden esesák a sebral mu čepici, kterou hodil za plot a vyzval jej, aby si pro ni šel. Otto vběhl do el. drátů a esesák ze strážní věže jej zastřelil (svědectví Fr. Färbra)
jeho sestry byly byly v červnu 1942 odvlečeny do Terezína a byly zavražděny v plynových komorách v Osvětimi-Birkenau 14. 1. 1943

Zdroje

SVÁTEK, Josef. Kroměřížský divadelník Otto Herz. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1985, (2), 28-30.

Naposledy aktualizováno: 1. 10. 2021