ENKM Osobnosti Otokar Balcar

Doc. ThDr. Otokar Balcar

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 19. 10. 1907, Veřovice

Datum a místo úmrtí

† 11. 2. 1983 (75 let), nezjištěno

Obor působení

církev, vzdělávání

Vzdělání

1925 maturita na arcibiskupském gymnáziu Kroměříž
1929 ukončení studia na Cyrillo-Methodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci
1930 vysvěcen
25. 11. 1945 ThDr.

Zaměstnání

30. 9. 1970 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci odborným asistentem pro obor křesťanské filosofie, s účinností od 1. října 1969
5. 6. 1973 jmenován docentem pro obor srovnávací vědy náboženské
1969–1974 přednášel filosofii
1971–1974 přednášel morální a pastorální teologii
Bibliografie

Pohřben(a)

Hrob

zdroj: Patka 16.4.2023
zdroj: Patka 16.4.2023

Zdroje

Otokar Balcar. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 16. 4. 2023