ENKM Osobnosti Ota Fric

PhDr. Ota Fric

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 20. 6. 1901, Praha

Datum a místo úmrtí

† 19. 1. 1988 (86 let), Zlín

Obor působení

vzdělávání, hudba, muzikologie

Vzdělání

1912–1919 gymnázium v Praze
1919–1924 Karlova univerzita - český a francouzský jazyk a hudební věda
1930 doktorát

Zaměstnání

1925–1928 gymnázium v Trenčíně () a v Kroměříži ()
1928–1948 gymnázium Kroměříž
1948–1949 zemský školní inspektor v Brně
1949–1956 pracovník školského odboru Krajského národního výboru v Gottwaldově (Zlín)
1956–1961 ředitel Krajského ústavu pro další vzdělávání učitelů

Rodina

otec Štěpán Fric
matka Marie Fricová

Komentář

Od roku 1932 spolupracoval s Lidovými novinami a s řadou regionálních periodik: Informace, Hlas lidu, Kroměřížan, Reportáž a jiné. Vypracoval řadu bibliografických a hudebně historických prací vztahujících se k regionu Kroměřížska a Zlínska, např. biografický slovník umělců působících v tomto regionu nebo odtud pocházejících (Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku).

Zdroje

ZAHRÁDKOVÁ, Šárka. Ota Fric. In: Český hudební slovník osob a institucí [online]. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 22.10.2012 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: www.ceskyhudebnislovnik.cz

Naposledy aktualizováno: 26. 11. 2020