ENKM Osobnosti Ondřej Vavruch

Dr. Ondřej Vavruch

Datum a místo narození

* 22. 11. 1773, Němčice nad Hanou

Datum a místo úmrtí

† 21. 3. 1842 (68 let), Vídeň

Obor působení

medicína, vzdělávání

Vzdělání

1782–1786 piaristická základní škola v Kroměříži
1786–1791 piaristické gymnázium v Kroměříži
1791–1793 filozofická fakulta v Olomouci
1793 lékařská fakulta v Olomouci
dokončení na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze

Zaměstnání

1812–1819 Karlo-Ferdinandova univerzita v Praze - profesor patologie
1919–1842 lékařská fakulta vídeňské univerzity

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

byl vynikajícím hráčem na různé hudební nástroje - vzdělání získal v Kroměříži na hudební škole, kterou založil a podporoval Karel z Lichtenštejna - do semináře byli vybírání chudí a nadaní hoši
1786 byl přijat do zpěváckého semináře
od r. 1786 byl přijat a zahrnut do podpory spolu s dalšími 11 chlapci tzv. fundatisté
kde a u koho bydlel během studia v Kroměříži nebylo zjištěno
byl přítelem Ludwiga van Beethovena a jeho poslední lékařem (21. 3. 1842)

Zdroje

SVÁTEK, Josef. Ondřej Vavruch, poslední Beethovenův lékař, a jeho studium v Kroměříži. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: 1983, (2), s.28-32.

BOMBERA, Jan. Ještě ke studiu Ondřeje Vavrucha v Kroměříži. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: 1984, (2), s.19-21.

Naposledy aktualizováno: 2. 3. 2022