ENKM Osobnosti Oldřich Zezula

Oldřich Zezula

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 24. 5. 1907, Rataje u Kroměříže

Datum a místo úmrtí

† 29. 6. 1980 (73 let), Kroměříž

Obor působení

výtvarné umění, vzdělávání

Vzdělání

Reálné gymnázium v Kroměříži - maturita v Jevíčku
1927–1929 České vysoké učení technické v Praze u Oldřicha Blažíčka, prof. J. Folkmana a prof. arch. A. Vávry
1929 Akademie výtvarných umění v Praze
jednoletá přípravka u Josefa Loukoty a poté 3 roky všeobecná škola a další 3 roky mistrovská škola u Jakuba Obrovského
promoce 21. června 1935
studium na Karlově univerzitě v Praze a byl prohlášen profesorem na bývalých středních školách. Aprobační vysvědčení obdržel 24. listopadu 1932.

Zaměstnání

1932 reálné gymnázium Turnov
1934 reálné gymnázium Příbor
1939 učil na středních školách v Kroměříži
1958 učil na jedenáctileté střední škole
1967 důchod

Působil(a)

Kroměříž, Praha, Jevíčko

Komentář

autor plakátů (nejznámější k výstavě "100 let národního života v Kroměříži" konané v rámci oslav výročí zasedání říšského sněmu) a podílel se na řadě výtvarných zpracování výstav (např. Emil Axman v životě a díle) a expozic (např. literatury a hudby)
Ve svých dílech zachytil rodné Kroměřížsko, Rataje a oblasti Hané. Náměty vznikly v Beskydech, v Krkonoších a dalších místech v Čechách i na Moravě. Maloval obrazy s náměty květin inspirované oběma kroměřížskými zahradami.

Pohřben(a)

Kroměříž 30-18/016 (kolumbárium), sektor 30 (kolumbária), poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 13.6.2018
zdroj: Patka 13.6.2018

Zdroje

Oldřich Zezula. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-08-24]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PÁLENÍČEK, Ludvík. Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku. 2. Kroměříž: Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku, 1940.

Naposledy aktualizováno: 24. 7. 2022