ENKM Osobnosti Oldřich Králík

Prof. PhDr. Oldřich Králík DrSc.

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 9. 6. 1907, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 20. 8. 1975 (68 let), Olomouc

Obor působení

jazykověda, literatura, vzdělávání, kultura, publicistika, literární věda

Vzdělání

1917–1925 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži(spolužák Jaromír Tomeček)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor bohemistika a klasická filologie (PhDr. 1931)
vojenské prezenční službě
gymnazijní profesor v Příboře (březen– červen 1933), Chustu (1933–1936) a Olomouci (1936–1946).
1946 habilitace - docent filozofické i pedagogické fakulty Palackého univerzity v Olomouci
1958 vědecká hodnost doktor filologických věd (DrSc.)
1966 jmenován univerzitním profesorem

Zaměstnání

Filozofické i pedagogické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, kde pomáhal budovat obor bohemistiky.

Bydliště

Narodil se v Kroměříži v rodině obchodníka v měšťanským domě ve Vodní ulici č.p. 94 (nyní č.p. 92), který je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky pod číslem 26932/7-6009.

Komentář

Podílel se na vzniku Památníku Petra Bezruče v Opavě.
Králík byl ovlivněn českou literární strukturalistickou školou a především Janem Mukařovským
přispíval k olomouckému kulturnímu životu, přednáškami, organizováním a uváděním literárních a výtvarných výstav, otiskováním kulturněhistorických olomucensií
Králíkovo čtení textů bylo nové a převratné; někdy natolik, že to jeho závěry měnilo v provovokující hypotézy a přivádělo ho do ustavičných polemik.

1973 penzionován-zemřel při každoroční soukromé pěší pouti z Olomouce na Svatý Kopeček 20. srpna 1975.Oldřich Králík. In: Československá bibliografická databáze [online]. Praha: GROOP CZ [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://www.cbdb.cz/autor-40595-oldrich-kralik

Zdroje

Oldřich Králík. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

 

Naposledy aktualizováno: 17. 12. 2020