ENKM Odkazy

Odkazy

PEŘINKA, František Vácslav. Dějiny města Kroměříže. 3. díl, Obsahující místopis / František Vácslav Peřinka. Kroměříž: Městský osvětový sbor, 1940. 956 s.

Páleníček Ludvík. Za pochodní krásy (VÝTVARNÝ MÍSTOPIS KROMĚŘÍŽSKA A ZDOUNECKA), dřevoryt Antonín Marek Machourek, VERIETAS Kroměříž, 1945

MERCOVÁ, Markéta. Kroměřížské ulice: vývoj pojmenování. Kroměříž: Státní okresní archiv v Kroměříži Muzeum Kroměřížska, 1999. 88 s. ISBN 80-85945-19-3.

MERCOVÁ, Markéta a BAŠTA, Roman. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Kroměříž: Moravský zemský archiv - Státní archiv Kroměříž, 2007. 140 s. ISBN 978-80-86931-28-9 (brož.).

Morava v době převratů a změn 1848-1918: sborník příspěvků z odborné konference: Kroměříž, 6. a 7. června 2018. Kroměříž: Knihovna Kroměřížska, p.o, 2018. 327 stran. ISBN 978-80-86759-10-4.

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV KROMĚŘÍŽ et al. Archivní sborník 2003. Brno: Moravský zemský archiv - Státní archiv Kroměříž, 2003. 169 s.

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV KROMĚŘÍŽ. Archivní ročenka 2001. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. 148 s.

DUBOVSKÝ Aleš. Kroměříž ve stínu hákového kříže, Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1995. 148 s.

120 let českého gymnázia v Kroměříži. Redakce Zdeňka Malcherová. Kroměříž: Sdružení rodičů a přátel gymnázia Kroměříž, 2002

Další odkazy budou doplňovány postupně.