ENKM Odkazy

Odkazy

MERCOVÁ, Markéta. Kroměřížské ulice: vývoj pojmenování. Kroměříž: Státní okresní archiv v Kroměříži Muzeum Kroměřížska, 1999. 88 s. ISBN 80-85945-19-3.

MERCOVÁ, Markéta a BAŠTA, Roman. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Kroměříž: Moravský zemský archiv - Státní archiv Kroměříž, 2007. 140 s. ISBN 978-80-86931-28-9 (brož.).

Morava v době převratů a změn 1848-1918: sborník příspěvků z odborné konference: Kroměříž, 6. a 7. června 2018. Kroměříž: Knihovna Kroměřížska, p.o, 2018. 327 stran. ISBN 978-80-86759-10-4.

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV KROMĚŘÍŽ et al. Archivní sborník 2003. Brno: Moravský zemský archiv - Státní archiv Kroměříž, 2003. 169 s.

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV KROMĚŘÍŽ. Archivní ročenka 2001. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. 148 s.

DUBOVSKÝ, Aleš. Kroměříž ve stínu hákového kříže,. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1995. 148 s.

Další odkazy budou doplňovány postupně.