ENKM Objekty Jiné Slovanské náměstí

Slovanské náměstí

Slovanské náměstí

Komentář

Slovanské nám. se stalo centrem pro nově vybudované sídliště Slovan ve 2. pol. 20. stol. Původně zde stával větrný mlýn, podle kterého se zde říkávalo "Na Větřáku" nebo "U Povětrňáka". Sídliště zde bylo vystavěno v duchu socialistického realismu. První stavbou však byl kostel svatých Cyrila a Metoděje. Stavba má charakter byzantujícího chrámku jehož autorem byl Vsevolod Kolomanský z Ukrajiny v letech 1946-1948. Výstavba sídliště trvala až do roku 1986. Byl zde postaven obchodní dům Předvoj 1965 (později Prior), základní škola Slovan 1973, budova kina 1986 (přebudovaného na Knihovnu Kroměřížska 1997).
, zdroj: Patka 10. 10. 2022
zdroj: Patka 10. 10. 2022

Zdroje

SOBEK, David. Náměstí Hanácké a Slovanské. Příběhy kroměřížských náměstí. XII. Kroměřížský zpravodaj. 2016, 13, (12), s.11.