ENKM Objekty Jiné Hanácké náměstí

Hanácké náměstí

Hanácké náměstí

Komentář

K zástavbě došlo až koncem 19.století. Je nejmladším náměstím v Kroměříži. Původně se jednalo o kasárenské budovy postavené v letech 1891-1892. Návrhu se ujal Ladislav Mesenský a navrhl zde symetrické budovy pro mužstvo s objektem pro velitelství. Od r. 1900 v kasárnách sídlil nově vzniklý zeměbranecký pěší pluk Kroměříž č. 25. Po první svět. válce tento pluk vystřídal pěší pluk č. 3 Jana Žižky z Trocnova, jenž vznikl v r. 1920 sloučením praporu domácího 3. pěšího pluku arcivévody Karla s legionářským 3. československým střeleckým plukem Jana Žižky z Trocnova, který bojoval např. v bitvě u Zborova. Budovy zůstaly po celé desetiletí v rukou armády. V r. 2005 však armáda budovy opustila a došlo také k demolici jedné z budov. Byl tak narušen urbanistický charakter celého objektu. V rámci revitalizace došlo k obnovení několika budov. Nakonec došlo k vybudování parkového náměstí s hřištěm, fontánou a lavičkami. Minulost kasáren dodnes připomíná památník umučených příslušníků pěšího pluku č. 3 Jana Žižky z Trocnova, jenž byl zhotoven po druhé svět. válce a pamětní deska pěti kroměřížským příslušníkům československého letectva v R.A.F., která byla odhalena v r. 2015. Název náměstí dostalo po návrhu a hlasování obyvatel.
, zdroj: Patka 11. 10. 2022
zdroj: Patka 11. 10. 2022

Zdroje

SOBEK, David. Náměstí Hanácké a Slovanské. Příběhy kroměřížských náměstí. XII. Kroměřížský zpravodaj. 2016, 13, (12), s.11.

, zdroj: Patka 11.10.2022
zdroj: Patka 11.10.2022
, zdroj: Patka 11.10.2022
zdroj: Patka 11.10.2022