ENKM Objekty Budovy Obchodní dům Baťa

Obchodní dům Baťa

Vodní 104/2

Autor

František Lydie Gahura

Komentář

S Baťovou funkcionalistickou novostavbou vstoupila do Kroměříže nová epocha dějin architektury. Obchodnímu domu padl za oběť cenný renesanční arkýřový dům, město však získalo moderní velkoměstský "světelný palác", který s výjimkou městských ševců uvítala drtivá většina obyvatel jako optimistické znamení nastávajícího pokroku a rozvoje. Stavba byla provedena za necelý rok. Volný půdorys přízemí Domu služby jak zněl jeho interní baťovský název, zabral vedle pedikérské služby prodejní prostor a dokonce novinka v podobě dětského koutku. V prvním patře se nacházela prodejna obuvi, byt vedoucího,jídelna a kuchyň zaměstnanců a ve druhém a třetím poschodí byty s příslušenstvím a ubytovací zařízení zvlášť pro mužský a ženský personál. Stavba dostala charakteristický prosklený plášť a velkoplošné výkladce parteru podtrhlo intenzivní osvětlení. Zbylá podlaží tvořily široké pásy oken v průběžných horizontálách s elegantně zaobleným nárožím.
(stavitel Josef Zapletal)
, zdroj: Patka 15. 03. 2023
zdroj: Patka 15. 03. 2023

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.