ENKM Objekty Jiné Hřbitov v Kroměříži (Nový hřbitov)

Hřbitov v Kroměříži (Nový hřbitov)

Velehradská 983/28

Autor

Ladislav Mesenský

Komentář

Historie:
nejstarší hřbitov u kostela P. Marie do r. 1788, dále u kostela sv. Jana Křtitele, u kostela sv. Mořice v kryptě
od 18. stol. byl využíván prostor u františkánského kostela, za hradbami města
hřbitov na místě Bezručova parku - 1805 vypukla ve městě cholera, 1802 postavena i umrlčí komora, musela se zvětšit kapacita
1831 další nápor cholery ve městě, postaven kříž obětem - kříž byl v r. 1959 umístěn k potoku Stonáč
1866 další útok cholery - památník obětem je umístěn v zahradě Šipky
do r. 1911 se pohřbívalo na ul. Kotojedská
Židovský hřbitov:
Nejstarší hřbitov do r. 1849 byl za hradbami města v obci Oskol - v místě dnešního vyústění Moravcovy ulice do Komenského náměstí. Nový hřbitov vznikl za katolickým, v místě dnešního obvodního oddělení Policie ČR (Březinova ulice). Po r. 1911 se začalo pohřbívat na novém hřbitově na Velehradské ulici. Původní pohřební síň byla zbořena ve třicátých letech a nová postavena na novém hřbitově dle plánů ing. Ladislava Mesenského v r. 1936.
Historie nového hřbitova:
Správa města se rozhodla pro vybudování nového hřbitova na Kotojedské ulici.
1927–1935 - byla postavena obvodní zeď a plot hřbitova, rozdělena plocha, vybudovány základní cesty a chodníky v areálu, urnový háj na severní straně hřbitova. Pohřebiště tím získalo dnešní rozlohu 7,4 hektaru.
1935–1937 podle projektu ing. Ladislava Mesenského firmami Josefa Zapletala a Ing. Ladislava Mesenského rozdělila celou plochu hřbitova, postavila provozní budovy (vstupní areál s bytem správce, márnice s pitevnou, zahradnický areál) a provedla odvodnění systémem stok.
Po druhé světové válce došlo ke spojení hřbitova s židovským hřbitovem a přebudování židovské pohřební síně na smuteční síň v roce 1960. Síň byla nově upravena pro pohřby církevní i občanské a vyzdobena, mimo jiné, obrazem malovaným na skle od akademického malíře Vladimíra Škrance.
1978 došlo k otevření rozptylové (v té době označované jako vsypové) loučky v areálu Urnového háje.
Vstupní prostor byl upraven podle urbanistického řešení Jana Zavřela (jeho pamětní deska je umístěna na vstupním objektu) a doplněn o pomník obětem 2. světové války se sousoším Myslbekova žáka, sochaře Julia Pelikána, a připomenutím 25 nacistických koncentračních táborů a věznic, ve kterých skončili svůj život kroměřížští občané. Pomník židovským spoluobčanům je za smuteční síni spolu s hroby zemřelých, pohřbených v této části původně židovského hřbitova.
1981 byla provedena exhumace 41 hrobů sester svatého Kříže v oddíle 18. (sestry odešly z provinčního domu v Kroměříži v roce 1950) a jejich ostatky byly uloženy do společného hrobu v Choryni
1988 se začalo s postupným budováním kolumbárií v přední části hřbitova
1996 byla provedena péče o německé válečné hroby (193 příslušníků německé armády) z Kaselu (Porýní-Falc) exhumace 148 hrobů z let 1939–1946
2015 proběhla v rámci Operačního programu Životní prostředí akce Regenerace zeleně na hřbitově v Kroměříži
2018-2019 byly na vybraných hrobech obnoveny jejich nápisy a v roce 2018 došlo také k rozšíření kolumbárií o další již 25 stěnu opět po 40 urnových boxech
2019-2021 bylo provedeno Restaurování zastavení č. II., VI., VIII. a X. Křížové cesty v rámci akce obnovy nemovité kulturní památky s využitím příspěvků poskytnutých Ministerstvem kultury z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Kartuš zastavení č. II se nedochovala, proto byla kartuš vytvořena na základě fotografie publikované v knize Ludvíka Páleníčka z roku 1945.
Výkon správy pohřebiště zajišťují Kroměřížské technické služby, s.r.o.

Osobnosti podle polohy hrobu na Novém hřbitově v Kroměříži
, zdroj: Patka 27. 03. 2023
zdroj: Patka 27. 03. 2023

Pamětní desky

Zavřel Jan

Erby

Friereberger

Zdroje

Kroměřížské hřbitovy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-08-29]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

, zdroj: Patka 17.4.2019
zdroj: Patka 17.4.2019