ENKM Objekty Budovy Nová vikárka - domy kanovníků a vikářů

Nová vikárka - domy kanovníků a vikářů

Stojanovo náměstí 6/1

Komentář

Barokní dobře dochovaná stavba na nároží Stojanova náměstí a ul. Pilařovy. Dílo je neznámého autora. Nová vikárka slouží farnosti jako úřední prostory a byty. Farní zahrada je veřejně přístupná.

NPÚ

46072/7-6009, 1000158553

Ústřední seznam kulturních památek

46072/7-6009, 1000158553
, zdroj: Patka 27. 1. 2022
zdroj: Patka 27. 1. 2022

Pamětní desky

Obětem okupace - kněží

Informační smaltované tabulky

Domy kanovníků a vikářů

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.


 

, zdroj: Patka 25.11.2015
zdroj: Patka 25.11.2015