ENKM Objekty Budovy Nemocnice Milosrdných sester Vincence de Paul

Nemocnice Milosrdných sester Vincence de Paul

Malý val 1553/2

Komentář

Nedaleko Arcibiskupského gymnázia stojí bývalý klášter milosrdných sester Vincence de Paul, vystavěný v letech 1843-1845. Pozemek daroval kardinál Sommerau-Beeckh z panské zahrady v rozsahu 1 jitro a 304 čtver. sáhy. Hotovou budovu posvětil 13. září 1845 za přítomnosti císařovny - matky Karoliny Augusty, která darovala 2000 zl. Roku 1877 zde zřídily milosrdné sestry první českou mateřskou školu. V zahradě nemocnice jsou dobře zachované hradby i hradební příkop. Ulice, která tudy probíhá se jmenuje Malý val. V nemocnici v r. 1984 pracovalo 5 lékařů, 58 členů personálu, s 136 lůžky. Ředitele byl MUDr. Miroslav Růžička. Přijímáni byli pacienti z okresů Kroměříž, Zlín a UH. Hradiště. Průměrná doba ošetření byla 42,5 dne R. 1979 bylo zde zřízeno kožní odd. s 32 lůžky. Dnes už je objekt po velké rekonstrukci. Byl přistavěn celý zadní trakt, připomínající svým zakulacením záď lodi. Současným ředitelem je MUDr. Antonín Bařinka.
, zdroj: Patka 9. 11. 2017
zdroj: Patka 9. 11. 2017

Informační smaltované tabulky

Nemocnice

Zdroje

KRŮPA, Václav. Nemocnice pro dlouhodobě nemocné. Zajímavosti z městské kroniky. Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (2), s. 59.