ENKM Objekty Budovy Nemocnice

Nemocnice

Havlíčkova 660/69

Komentář

V r. 1905 bylo založeno kuratorium pro výstavbu nemocnice. V r. 1907 byla vyhlášena soutěž a byl vybrán návrh architekta Křivánka z Prahy a ing. Flory z Brna. Plány výstavby zpracoval kroměřížský stavitel Antonín Zajíček. 23. 10. 1910 byla nemocnice vysvěcena olomouckým arcibiskupem Bauerem a poté zahájila činnost. Personál nemocnice: 1 primář, 3 lékaři, 16 řádových sester, 10 zaměstnanců. V r. 1915 byl přistavěn infekční pavilon a chod nemocnice zajišťoval 1 primář a 3 medici, ostatní lékaři byli povoláni do války.
, zdroj: Patka 5. 4. 2022
zdroj: Patka 5. 4. 2022

Pamětní desky

Americká pomoc pro Československo

Zdroje

ZEZULOVÁ, Jitka. Kroměřížské špitály a nemocnice 1238-2010. Kroměřížský zpravodaj. Kroměříž: Městský úřad, 2011, 8(2), s. 31-32.

, zdroj: Patka 5.4.2022
zdroj: Patka 5.4.2022