ENKM Školy Německé státní gymnázium Kroměříž

Německé státní gymnázium Kroměříž

Masarykovo náměstí 183/15

(1873–1920)
V roce 1873 bylo zestátněno piaristické gymnázium, které bylo přeměněno na státní německé gymnázium (v učit. sboru působilo 6 piaristických profesorů). Vznik českého gymnázia v Kroměříži v roce 1882 znamenal nedostatek studentů pro německé gymnázium. V roce 1883/1884 – změna názvu na k.k. deutsches Obergymnasium Kremsier. Ke sloučení nižší německé reálky a německého gymnázia a přejmenování na německé státní reálné gymnázium došlo 1919. Německé gymnázium zaniklo v roce 1920. Gymnázium sídlilo v budově bývalého piaristického gymnázia na rohu Jánské a Pilařovy ulice č. 8, později postavena nová budova na dnešním Masarykově náměstí, která se stala jednou z nejvýznamnějších staveb architektury 19.století na Moravě. Zbudována byla v letech 1875–1877 stavitelem Janem Aulegkem podle projektu architekta G.Meretty. Nyní sídlo Justiční školy Kroměříž.
1873–1879 – Athanas Mayer (piaristický kněz, ředitel piaristického gymnázia od 1861)
1879–1885 – Philip Klimscha
1885–1909 – Johann Stoeckl
1909–1920 – Viktor Mattel

Významní profesoři (výběr) :
Profesor František Xaver Veselý (1819–1904) - přírodověděc, fyzik, piaristický kněz
Prof. Dr. František Nábělek st. (1852–1915) - astronom - mapy hvězdného nebe, fyzik a matematik (pokusy s paprsky X – rentgenovým zářením, instaloval Foucaultovo kyvadlo v rotundě Květné zahrady) dílo: populární příručka „O hvězdách“, studie „O hmotě, O víře a vědě, Směry v moderní filozofii“, na německém gymnáziu vyučoval v letech 1884–1915

Historické názvy

1883 – k.k. deutsches Obergymnasium Kremsier
Německé státní gymnázium Kroměříž, zdroj: Patka 8. 4. 2022
zdroj: Patka 8. 4. 2022
, zdroj: Petr Vymětal 30. 4. 2003
zdroj: Petr Vymětal 30. 4. 2003
, zdroj: Petr Vymětal 21. 4. 2003
zdroj: Petr Vymětal 21. 4. 2003
, zdroj: Petr Vymětal 16. 9. 2003
zdroj: Petr Vymětal 16. 9. 2003