ENKM Objekty Budovy Nájemní dům

Nájemní dům

Vodní 51/1

Autor

Antonín Mendl

Komentář

Nájemní dům ve Vodní ulici, který je posledním domem vyúsťujícím na Velké nám. navrhl a postavil pražský architekt Antonín Mendl, který působil také krátce v Kroměříži. Původně zde sídlila Občanská záložna s krejčovstvím Eger. Po roce 1989 přešel objekt do soukromých rukou a dnes je zde zlatnictví OLIPA s.r.o. a vedle květinářství ASTER(místo květinářství zde dlouho byla prodejna knih). Objekt se vyznačuje jednoduchým funkcionalistickým stylem.
Dům je zajímavý tím, že o dva metry ustupuje za uliční čáru. Směřovalo to k rozšíření profilu Vodní ulice.
, zdroj: VRANÍKOVÁ, Radmila. Kroměřížští stavitelé a jejich díla 1. poloviny 20. století. Kroměříž. 2005. rukopis
zdroj: VRANÍKOVÁ, Radmila. Kroměřížští stavitelé a jejich díla 1. poloviny 20. století. Kroměříž. 2005. rukopis

Zdroje

VRANÍKOVÁ, Radmila. Kroměřížští stavitelé a jejich díla 1. poloviny 20. století. Kroměříž. 2005. rukopis

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.