ENKM Objekty Budovy Nájemní dům

Nájemní dům

Vodní 88/24

Autor

Felix Skibinský

Komentář

MonumNet uvádí čo. 28.
Činžovní dům z počátku 20. stol. má ještě historizující koncepci průčelí, které vrcholí vysokým neobarokním štítem. Od r. 1832 dům patřil rodině Mühlmannů, v patře se od pol. 19. stol. nacházel divadelní, později výstavní sál. Následně se dostal do majetku manželů Františka a Antonie Večerkových. Plastická výzdoba fasády je dílem neorokoková, převážně už plně secesní. Tvary, zejména na ploše ústřední, jsou zaoblené a vláčné. Vedle rozevlátých linií rostlinného ornamentu podtrhuje přísný řád architektury pro autora příznačné bohatství maskaronů. Poslední významnou přestavbu provedl F. Skibinský v roce 1901.

NPÚ

37468/7-6009, 1000149385

Ústřední seznam kulturních památek

37468/7-6009, 1000149385
, zdroj: Patka 4. 12. 2021
zdroj: Patka 4. 12. 2021

Informační smaltované tabulky

Mühlmannův dům

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.