ENKM Objekty Budovy Nájemní dům s ordinací lékaře Zelenky

Nájemní dům s ordinací lékaře Zelenky

Křižná 166/2

Autor

Víšek Jan

Komentář

Významný brněnský architekt projektoval dům na pohledově exponovaném nároží proti baroknímu kostelu, na místě stržené "staré školy". Ani funkcionalistická východiska mu nezabránila respektovat objem i zakřivenou uliční čáru původní zástavby a použít tradiční architektonické motivy - římsy nebo valbovou střechu. Dům představuje příklad novátorského přístupu moderního architekta k historickému prostředí.
, zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.
zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.