ENKM Objekty Budovy Nájemní dům s obchody

Nájemní dům s obchody

Ztracená 61/20

Autor

Josef Zapletal

Komentář

Na konci třicátých let 20. stol. se v Kroměříži stavělo mnoho obytných domů i v historickém centru. Často to bylo na úkor staré zástavby, stavebníci se však museli držet pravidel daných městským stavebním úřadem. Dům v nároží Ztracené a Vodní ulice prozrazuje, že se jeho autor, místní stavitel, poučil z praxe školených kolegů - funkcionalistů. Výraz domu s nárožními lodžiemi je umocněn původním keramickým obkladem.

Z ulice Vodní je na domě umístěna pamětní deska Františka Smolky, který zde bydlel v době konání Kroměřížského sněmu.
, zdroj: Patka 16. 3. 2023
zdroj: Patka 16. 3. 2023

Pamětní desky

Smolka Frantiszek Jan

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.