ENKM Objekty Budovy Nájemní dům s obchodním partnerem

Nájemní dům s obchodním partnerem

Vodní 60/19

Autor

Mlčoch Stanislav

Komentář

Při řešení novostavby utlumil kroměřížský architekt své dřívější funkcionalistické přesvědčení a odepřel obytným podlažím módní formát průběžných oken. Novinkou se zato stal plně prosklený převýšený obchodní parter s mezaninem. Zapuštěný vchod se skleněnými podhledy evokuje nástup pasáže. Vodní ulice se díky tomuto projektu začala v očích místních obyvatel ponenáhlu proměňovat ve velkoměstskou třídu.
, zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.
zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.