ENKM Objekty Budovy Nadsklepí

Nadsklepí

Milíčovo náměstí 488/2

Autor

Ladislav Mesenský

Komentář

MonumNet uvádí čo. 9.
Na vyvýšeném místě zasypaného někdejšího hradebního příkopu stojí patrová symetrická spolková budova - první dominanta kroměřížské okružní třídy na její části tradičně zvané Velký nebo Hrubý val. Kompozici jejího průčelí završeného štítem s neorománským zubořezem tvořilo původně přímé schodiště, trojosý vstup a nad ním pětice oken s balkónem.
Pivovarské sklepy zde byla založeny v r. 1866, v následujících dvou letech nad nimi vyrostlo Nadsklepí s velkou dvoranou v přízemí a s malou dvoranou v patře. Stalo se kulturním centrem pro řadu kroměřížských spolků. Vpravo byla zahradní restaurace s kuželnou. V r. 1891-1892 byla provedena generální rekonstrukce tj. úprava divadelního sálu se stálým jevištěm, které tak již nemuselo být odváženo do Kozánkova domu. Nadsklepí přivítalo řadu osobností např. J. Vrchlického, H. Kvapilovou, E. Vojana. V r. 1918 se zde konala prvomájová manifestace, během níž došlo k přísaze Kroměřížanů proti válce a za svobodný Československý stát. Od r. 1919 v budově začala probíhat i filmová představení. V r. 1938 bylo přímé schodiště nahrazeno rampami, přistavěn krytý vstup a zjednodušeno průčelí. V r. 1968 se přeměnila budova na městské kino. Po poslední rekonstrukci v r. 2011 slouží jako multifunkční sál.

NPÚ

25434/7-6009, 1000136549

Ústřední seznam kulturních památek

25434/7-6009, 1000136549
, zdroj: Patka 26. 1. 2022
zdroj: Patka 26. 1. 2022

Pamětní desky

Pamětní deska k stému výročí Nadsklepí

Informační smaltované tabulky

Nadsklepí I

Zdroje

Nadsklepí. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.