ENKM Objekty Budovy Muzeum Kroměřížska - Památník Maxe Švabinského

Muzeum Kroměřížska - Památník Maxe Švabinského

Velké náměstí 38/21

Komentář

Měšťanský dům - památník Maxe Švabinského je umístěn v rámci zde sídlícího Muzea Kroměřížska(dům v Pilařově ulici tvořil zadní trakt domovní fronty souběžné se severozápadní frontou Velkého náměstí).

NPÚ

23233/7-6009, 1000134227

Ústřední seznam kulturních památek

23233/7-6009, 1000134227
, zdroj: Patka 7. 12. 2021
zdroj: Patka 7. 12. 2021

Informační smaltované tabulky

Památník Maxe Švabinského

Zdroje

Muzeum Kroměřížska In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-01-31]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

, zdroj: Patka 6.4.2022
zdroj: Patka 6.4.2022