ENKM Osobnosti Julius Suchý

MUDr. Julius Suchý

Datum a místo narození

* 14. 7. 1847, Malenovice (Zlín)

Datum a místo úmrtí

† 20. 12. 1894 (47 let), Kroměříž

Obor působení

zdravotnictví, archeologie

Komentář

propagátor slovanské vzájemnosti česko-ruské

Zdroje

Regionální autority: Julius Suchý. In: Knihovna Kroměřížska: katalog [online]. [cit. 2020-08-17]. Dostupné z: kromeriz.tritius.cz

SLAVĚTÍNSKÝ, Milan. Vzpomínáme dr. Julia Suchého. Propagátor přátelství mezi ruským a českým lidem. Zpravodaj města Kroměříže. Kroměříž, 1987(11), s. 207.

Naposledy aktualizováno: 8. 7. 2021