ENKM Osobnosti Mořic Hantke

Mořic Hantke

Pseudonym(y)

Handke

Datum a místo narození

* 1722, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 1796 (74 let), Kroměříž

Obor působení

hudba

Vzdělání

skladbu studoval podle učebnice Gradus ad Parnassum Johanna Josepha Fuxena
na různých šlechtických dvorech byl zaměstnán jako úředník

Zaměstnání

před rokem 1768 byl hospodářským správcem hraběte Eugena Václava Josefa z Vrbna a Bruntálu (1728–90)
v letech 1746–48 bral hodiny klavíru dokonce i u Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku
od roku 1769 byl v biskupských službách v Kroměříži jako úředník ve funkcích „Cabinet Cancellist“ (1769–74), „Buchhalterey Adjunct“ (1775–76) a „Logographiae Cremsiriensi Adjunct“ (od 1777).

Komentář

Skladatelsky se věnoval především oboru chrámové hudby (mše, offertoria, litanie, mariánské antifony). Jeho skladby jsou uloženy v Hudebním oddělení Moravského zemského muzea Brně (sbírky: klášter augustiniánů Brno, sv. Jakub Brno, Dub nad Moravou, piaristický klášter Mikulov, Městský archiv Znojmo). Řada skladeb se dochovala v Kroměříži.

Zdroje

SPÁČILOVÁ, Jana. Mořic Hantke. In: Český hudební slovník osob a institucí [online]. Ústav hudební vědy FF MU [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: www.ceskyhudebnislovnik.cz

Naposledy aktualizováno: 6. 8. 2020