ENKM Objekty Budovy Mlýn na samotě Stráž

Mlýn na samotě Stráž

Postoupky

Komentář

Poprvé se připomíná 1456. Další majitel byl Pavel Mlynář v r. 1590. Po něm přešel na bratra Jiříka, r. 1597 na Martina Oškrdu, r. 1603 na Václava Coufala, 1603 na Tomáše Neprosila, 1622 na Martina Zdráhala. R. 1625 koupil mlýn Honz Khün. V r. 1627 se uvádí jako pustý. Pak jej zakoupil kroměřížšský měštěnín Václav Pezinger. Uvádí se, že v něm byla vestavěna 1 světnice a chlévy. Další majetek tvořilo železo na kutí a 4 okutá kola. Následovala v r. 1629 panská šafářka Barbora, 1635 Martin Dvořák a jeho syn Pavel a vnuk Matěj Dvořákovi. Dalšími majiteli byl v r. 1688 Matěj Pospíšil a 1690 Jura Janík. V r. 1780 prodal mlýn Karel Nechvátal Tomáši Čačkovi, po němž přešel na jeho vdovu Kateřinu, znovu provdanou Dorazilovou. Její muž Václav Dorazil r. 1792 koupil mlýn od pozůstalosti a zanechal vdově Anně. R. 1825 převzal mlýn syn František Dorazil a po něm 1830 mlynář Martin Zdráhal. V r. 1792 měl mlýn dvoje složení a kašník. Patřily k němu dvě zahrady a role v postoupeckém katastru. Na opravu mlýna dostával mlynář dřevo z panských lesů a dovážela je robota. Mlynář měl povinnost mlet deputátní obilí zdarma. Za to byl zbaven roboty a vrchnost byla povinna jeho svobodu chránit. Do r. 1851 patřil mlýn politicky k Postoupkám, od té doby Miňůvkám. V dalších letech podle smluv nabyli vlastnické právo v r. 1869 Františka a Anna Večerkovi. Byli majiteli mlýna až do r. 1894. V tomto roce získává mlýn koupí rod posledních majitelů Podešvových v osobě Františka a Anny, 1904 podle odevzdávací listiny Ladislavu a Vlastimile Podešvovým a v r. 1936 Vladislavu a Marii Podešvovým. Poslední majitelé provedli v r. 1937 celkovou přestavbu mlýna. V r. 1953 byl mlýn znárodněn. Do r. 1961 v něm mlel národní podnik Mlýny a těstárny. V letech 1971-1972 Podešvovi museli zařízení mlýna demontovat a bylo odvezeno do sběru a sešrotováno. Rybníky spravoval rybářský spolek. V restituci byl zchátralý majetek vrácen.
, zdroj: DUBOVSKÝ, Aleš. Z historie Kroměříže. Místní část Postoupky-Miňůvky. Kroměříž, POSPA 1996. 68 s.
zdroj: DUBOVSKÝ, Aleš. Z historie Kroměříže. Místní část Postoupky-Miňůvky. Kroměříž, POSPA 1996. 68 s.

Zdroje

DUBOVSKÝ, Aleš. Z historie Kroměříže. Místní část Postoupky-Miňůvky. Kroměříž, POSPA 1996. 68 s.